600 Volvoarbetare på väg mot pension

Det fick teknikelever veta när de besökte Nordenbergsskolans informationsevent som ska locka till TE-4 utbildning.
– Vi vill hitta och attrahera rätt kompetens, säger Sara Colleen, HR på Volvo cars.
Foto: Gunnel Persson