Ansvarsfrihet ska spegla fullmäktiges åsikt

Centerledaren har lagt förslag om nyordning inför de kommunala bolagens årsstämmor.
Han vill ge kommunfullmäktige makten över hur ombud ska rösta.
– Det är inte en fråga där en representant från socialdemokraterna ska hålla sina egna partikamrater om ryggen, säger Rolf Jönsson.
Foto: Gunnel Persson