Avtal sägs upp- handelsutvecklare ska anställas

Kommunen har sagt upp samarbetsavtalet med Citybolaget.
Anledningen sägs vara att man vill prova nya grepp för att stärka handeln.
– Vi vill göra det här i egen regi nu och kommer att anställa en handels- och turistutvecklare, säger Morgan Bengtsson, (S) ordförande i näringslivsbolaget
Foto: Sydöstran