Deltid utan laglig rätt: ”De måste välja”

Endast 58 procent av kommunens anställda jobbar heltid. 2021 lyder heltidsarbete som norm. Arbetsprocessen pågår för fullt.
– Vi behöver jobba mer och längre annars klarar vi inte framtiden, säger Johanna Spånér, HR-chef.
Foto: Gunnel Persson