Färre utlån trots tusentals fler besökare

Biblioteksbesöken ökade 2019 med 6 442 i antal. Utlåningen minskade med 1,7 procent.
– Biblioteket har blivit en mötesplats, vi är väldigt besökta men besöken är inte lika kopplade till att låna böcker, säger bibliotekschef Anders Nylander.
Foto: Gunnel Persson