Fortsatt ovisshet för simhallspersonal

Personalen på Holjebadet får fortsätta leva i ovisshet.
Åtminstone fram till jul.
– Det finns en pågående utredning, allt hopp är väl inte ute, säger kulturchef Joanna Holden.