Ingen skattehöjning i Olofström

21,71 procent består. Näst lägst i länet.