Klart med bygglov - nu är butiken snart här

Snart kan Kyrkhultsborna ha sin nya matbutik på plats.
Ärendet har nu passerat byggnadsnämnden som gett klartecken till bygget.
– Det borde inte ta så lång tid innan den är här, säger Annika Blissing, samhällsvägledare på kommunen.
Foto: Lifvs Scandinavia/Fotomontage