Näringslivschefen: ”Vi är på väg in i en lågkonjunktur”

Shiloh Industries och EBP varslar. Totalt 45 anställda berörs på företagen.
– Vi är alla medvetna om att vi är på väg in i en avmattning i konjunkturen, säger näringslivschefen.
Foto: Gunnel Persson