Skolan på väg mot ett nytt underskott

Prognosen pekar mot ett underskott på 12,5 miljoner.
– Det här håller inte. Vi måste göra en total genomlysning av hela budgeten, säger Rolf Jönsson (C)
Foto: Fredrik Sandberg/TT