Söker bidrag för film

– Vi vill utöka antalet konstformer som erbjuds grundskolans elever. säger Anna Lundholm.
Foto: Gunnel Persson