Susekullen får bidrag trots sen ansökan

Sverigedemokraterna ville inte att Susekullen skulle få något verksamhetsbidrag.
Men övriga politiker i kultur- och fritidsnämnden tyckte annorlunda.
Föreningen får sitt årliga bidrag på 800 000 kronor utbetalt.
Foto: Gunnel Persson