Ytterligare förskola krävs – oavsett lösning i Saxemara

Oavsett vad som bestäms angående Saxemaraskolan krävs minst åtta nya förskoleavdelningar i Ronneby tätort. Ett bygge som kan kosta 40-50 miljoner kronor.
Den bedömningen har utbildningsförvaltningen presenterat för skolpolitikerna.
Foto: Jens Svensson