Amfiteater kan byggas i ny park

Promenadstråk, ett trädäck längs ån – och en amfiteater.
Det kan ingå i nya park som ska anläggas i Kilenområdet.
Foto: Ronneby kommun