Avtal för skärgårdskrogar sägs upp

Karöbolaget säger i förtid upp avtalet för Villa Vassen, schweizeriet samt de andra verksamheterna på Karön och i Ekenäs.
Orsaken är dålig lönsamhet.
Foto: Mattias Mattisson