Blåmusslor ska ge bättre vatten och fler arbeten

Naturreservatet Gö ska ingå i en förstudie om blåmusselodling i Blekinge län.
Om de önskade reslutaten uppnås kan det bli aktuellt med större musselodlingar i kustvattnet.
Foto: Ruud Vidar/ TT