Budget 2020: ”Bättre än väntat”

Inte fullt lika jäkligt som man först befarade. Så sammanfattar det politiska styret när man under tisdagen presenterade sitt budgetförslag.
Kulturskolan räddas undan nedläggning, men får kraftigt minskad budget.
Foto: Jens Svensson