Bygglov för padelhall överklagas igen

Mark- och miljödomstolen ska nu pröva bygglovet för padelhallen vid Västra Industrigatan.
Länsstyrelsens beslut har nämligen överklagats.