Byggplaner vid Peder Holm kan stoppas

Kommunala Ronnebyhus vill riva och bygga nytt.
Men nu kan hela projektet skrotas sedan Blekinge Museum flaggat för att de befintliga flerbostadshusens har ett högt arkitektoniskt värde.
Foto: Jens Svensson