Fastighetsägarna välkomnar krogetablering

Krogkedjan Harrys har pekat ut Ronneby som en av de orter i landet där man vill öppna restaurang framöver.
Beskedet välkomnas av föreningen Fastighetsägarna.