Flera verksamheter i skolan kan läggas ned

Flygtekniska gymnasiet, öppna förskolan och Kunskapskällan pekas ut i det omfattande besparingsförslag som på kort tid har tagits fram inom kommunala utbildningsförvaltningen.
Anställda kan dessutom sägas upp.
Under torsdagen tar politikerna ställning till förslaget.
Foto: Anna Borg