Företagare frias från mutbrott

Ägarna till ett företag i Ronneby kommun frias nu helt av hovrätten.
Därmed ogillas tingsrättens dom om givande av muta.
Foto: FOTOGRAF PATRIK SVEDBERG

Ägarna dömdes under fjolåret till villkorlig dom samt en företagsbot på 100 000 kronor. Enligt tingsrätten gav männen utrustning till två anställda i en offentlig organisation i södra Sverige, med syfte att få fördelar i affärsrelationen.

Gåvorna sågs som mutor och tingsrätten dömde sedermera Ronnebyföretagarna för givande av muta.

Domen överklagades och nu frias ägarna helt när hovrätten avkunnar sin dom.

Domstolen konstaterar att deras förklaringar ”inte helt saknar substans”. Det är inte klarlagt att de hade uppsåt att muta kunden med utrustningen, konstaterar hovrätten.

Även om utrustningen levererades till mottagarnas hemadresser och inte till organisationen.

Hovrätten skriver:

”Enligt hovrättens mening är det emellertid inte möjligt att i princip endast utifrån denna omständighet dra slutsatsen att de måste ha förstått att det fanns en avsevärd risk för att skåpen aldrig skulle komma organisationen tillhanda”.

Åklagarens bevisning håller alltså inte. I samband med frikännandet hävs också företagsboten.