Förrådshotell öppnar vid årsskiftet

Bohaget, verktygen eller lådorna med viktiga dokument.
Allt får plats i det nya förrådshotell som byggs i Viggenområdet.
Foto: Jens Svensson