Förslag: Taxor höjs för föreningslivet

Allianspartierna vill höja föreningslivets taxor för exempelvis ishallar, sporthallar och teaterlokaler.
Den nya intäkten är tänkt att gå till ungdomsverksamheten.
Foto: Lotta Duse