Förslag: Tvätta bilar i åvatten

Att använda dricksvatten till företag som biltvättar är inte hållbart.
Foto: Jens Svensson