Från Ron-Expo till BCC

I dag 2019 ligger här Blekinge Convention Center, BCC.
Ett namn som bara funnits sedan 2015. Men historien om byggnaden sträcker sig 50 år bakåt i tiden, och tog sin början när Ron-Expo invigdes i juni 1969.
Foto: Fotograf okänd