Handlingar i rättstvist hemligstämplas

Tvisten mellan kommunala fastighetsbolaget Abri och golvtillverkaren Berg & Berg består.
Nu hemligstämplar Ronneby kommun den korrespondens som förs mellan parternas juridiska ombud.
Foto: Jens Svensson