Höga vattenflöden – men faran snart över

Det värsta ser ut att vara över.
Vattenflödena i Ronnebyån är sjunkande och snart väntas SMHI blåsa av den vädervarning som varit aktiv sedan några veckor tillbaka.
Foto: Jens Svensson