Inbrott och stöld i fritidshus

Under söndagsnatten, mellan 14:e och 15:e juli, bröt sig två personer in i en sommarstuga i Totajsö. De tog sig in i sommarstugan genom att bryta sig in genom fönstret, det här upptäckte man eftersom haspen till fönstret var fördärvad.