”Jag delar kulturpriset med andra”

Språket är den viktigaste nyckeln för att integreras i ett nytt land, enligt Erika von Buxhoeveden.
Hon talar av egen erfarenhet. Hon kom till Sverige 19 år gammal utan att kunna ett ord svenska.
Foto: Jens Svensson