Konkursbesked – 80 anställda berörs

Den nya ägarens tålamod räckte i 1,5 år.
Trälisttillverkaren S Wood, med verksamhet i Kallinge, har försatts i konkurs.
Konkursförvaltaren bedömer chanserna att hitta en ny ägare som goda.