Kajområde saneras för miljonbelopp

Marken på östra piren i Ronnebyhamn är förorenad. Därför ska området saneras för miljonbelopp.
Foto: Emma Gunler