Majoritet: Mellanstadiet blir kvar i Saxemara

Allianspartierna får stöd av Sverigedemokraterna i frågan om mellanstadieklasserna på Saxemaraskolan.
Det finns därmed en majoritet för att ändra delar av skolöverenskommelsen.
Foto: Mattias Mattisson