Lång väntan på vägbygge

Trafikverket planerar att lägga riksväg 27 i ny sträckning genom en förbifart utanför Backaryd.
Vägplanen har överklagats men två år senare har inget beslut fattats.
Region Blekinge har nu skrivit ett brev till regeringen med en påminnelse.
Foto: Mattias Mattisson