Majoritet vill rädda hotad kulturskola

Det finns ingen majoritet i kommunfullmäktige för en avveckling av kulturskolan.
Det står klart efter Sydöstrans rundringning.
Foto: Mattias Mattisson