Markägare kan få intrångsersättning

Markägare som berörs av det nya vattenskyddsområdet vid Karlsnäs, norr om Kallinge, kan få intrångsersättning.
Foto: Jens Svensson