Minskad sårbarhet med ny vattenledning

Den nya vattenledningen från Karlsnäs till vattenverket i Kallinge kom i grevens tid.
Under den gångna sommaren fördes varje dygn 1 500 kubikmeter Kallingevatten över till Ronnebys dricksvattennät.
Om några år kan dessutom vattenverket byggas ut för 65 miljoner kronor.
Foto: Jens Svensson