”Överinskrivningar i förskolan ett svek”

I den pressade situationen som råder ute på våra förskolor kan vi inte se en säkerställd möjlighet att leva upp till skollagens krav och därmed sker inte den utveckling barnen i förskolan enligt lag har rätt till.
Foto: Marie Haglund