Sanering påbörjad för nya bostäder

Saneringen av gifter i marken har nu påbörjats i Risatorp.
Efter sommaren påbörjas byggandet av det som ska bli 24 marklägenheter.
Foto: Jens Svensson