Skärgårdskrogarnas framtid lyfts politiskt

Ännu en arrendator har valt att lämna.
Nu kommer framtiden för verksamheterna i Ekenäs och på Karön att lyftas upp till en djupare politisk diskussion.
Exempelvis kan Karörestaurangen säljas.
Foto: Mattias Mattisson