Trots beskedet: Kulturskolan kvar i budgetprocessen

En klar majoritet i kommunfullmäktige säger nej till att avveckla kulturskolan.
Men besparingsförslaget finns alltjämt kvar i den pågående budgetprocessen.
Foto: Maths Olsson