Väg stängs av när träd sågas ner

Reddvägen stängs under perioder av för trafik i början av december.
Kommunens gatukontor ska såga ner träd intill Ronnebyån.
Foto: Jens Svensson

– Det finns flera alar mellan Reddvägen och ån som har dålig status, vissa av dem har också dött. Vi ska såga ner träden och behöver vägen som arbetsyta till vår kranbil, säger enhetschef Bengt Johansson.

Avstängningarna kommer att ske under två etapper under vecka 49.

* Den 2-3 december är Reddvägen avstängd mellan Ekenäsvägen-reningsverket.

* Den 4-5 december är vägen avstängd mellan reningsverket och infarten till golfbanan.

– Vi kommer att skylta upp med hänvisningar till andra vägar, säger Bengt Johansson.

Nedsågningen av träden kommer att övervakas av Länsstyrelsen i Blekinge, då de ingår i Brunnsområdets kulturreservat.

– Vi kommer också att anlägga så kallade faunadepåer med de träd som sågas ner, för att insekter ska kunna frodas.

Reddvägen har under senare år drabbats av sättningsskador på grund av markförhållandena intill Ronnebyån. Ronneby kommun har investerat ett antal miljoner kronor på att stärka upp vägbanken.

Så här hänvisas trafiken under avstängningen av Reddvägen.

Hänvisning under vägavstängningen den 2-3 december.
Foto: Ronneby kommun
Hänvisning under vägavstängningen den 4-5 december.
Foto: Ronneby kommun