Farlig trafikplats på E22 byggs om

Den pekas ut som en av de viktigaste trafiknoderna i Blekinge.
Samtidigt är den trafikfarlig.
Nästa år påbörjas ombyggnaden av trafikplats Ronneby väst, vid E22.
Foto: Trafikverket