100 villor bantas till hälften

Nytt bostadsområde i bantat förslag. Nu är detaljplanen ute för granskning. Det är sista steget innan beslutet om att den blir giltig antas.