Badhusets vara eller icke vara

När Victoriabadet var öppet gjorde sölvesborgarna i genomsnitt 1,8 simhallsbesök per år. Då kostade det varje invånare 283 kronor om året i skattemedel. Den prioritering ville inte politikerna göra.
När simhallen byggdes 1994 var var den beräknade produktionskostnaden 17 miljoner kronor. Idag skulle ett liknande bygge kosta lågt räknat runt 75 miljoner.
Foto: Lasse Ottosson

I ett försöka att lösa badtvisten anlitade parterna då vid den tiden en oberoende konsult. Denna kom fram till att 4,8 miljoner kronor var en rimlig summa, vilket var 1,2 miljoner kronor mer än det tidigare avtalet. Om kommunen för fyra år sedan skulle ha valt att stödja Valjeviken med 4,8 miljoner kronor per år skulle kostnaden per kommuninvånare blivit 284 kronor om året. I dag bör den siffran sannolikt vara runt sex miljoner och runt 315 kronor per invånare.

I sin rapport konstaterar konsulten att en motionsanläggning alltid är olönsam, men är samhällsnyttig. Det finns givetvis ingen möjlighet att få kostnadstäckning för dessa badbesök då marknadspriserna bestäms av kommunala badanläggningar som alla går med förlust och täcks av kommunala medel.

En traditionell simhall har normalt 1,5-3 besök per kommuninvånare under ett år, medan ett modernt upplevelsebad har mellan 3-5 besök per kommuninvånare, eventuella gymbesök exkluderade.

Victoriabadet har med ett jämförelsetal på 1,8 besök per kommuninvånare per år. Sålunda är antal besök per kommuninvånare lågt, men inte onormalt lågt. Orsaker till de relativt låga besöksantalen bedöms vara att simhallen varit stängd på söndagar, ingen simklubb, få aktiviteter för barn och ungdom och en eftersatt marknadsföring.

I rapporten konstateras även att badet har ett visst renoveringsbehov. Enligt tidigare avtal skulle badet vara öppet och tillgängligt för allmänheten under nio månader om året och under 23,5 timmar i veckan. Detta är ett mycket kort öppethållande för en kommunal badanläggning, men ändå inte direkt ovanligt.

Vad kostar det då att bygga ett nytt badhus?

Enligt konsulten skulle kostnaden för att bygga ett nytt badhus av samma storlek som Victoriabadet 55-75 miljoner kronor. En normalkostnad för det nya undervisningsbassängrummet bedömer konsulten till mellan 8-10 miljoner kronor. Det totala nybyggnadsvärdet bedöms till cirka 63-85 miljoner kronor.