”Det allra mesta som slängs är fullt ätbart”

Under fem och ett halvt år har Andreas Jakobsson och hans familj levt på mat som andra kastat.
Bromölla
Foto: Lena Granefält