Dramatik på Trolle Ljungby - Arvtagaren petad

Det är turbulent på Trolle Ljungby gods. Arvtagaren Carl-Fredrik Wachtmeister är uppsagd och har petats ur godsets styrelse. Inga kommentarer till det inträffade ges.
Foto: Ingela Rutberg