Folkkyrkan saknar rutiner för kränkande särbehandling

Folkkyrkan i Sölvesborg har brister i sitt arbete kring kränkande särbehandling. Det menar Arbetsmiljöverket efter en inspektion i början av månaden.
Foto: Henrik Smångs