Inget wifi på Strandvallen än – spel i Kristianstad hotar fortfarande

Under en besiktning på Strandvallen framkom två brister. Den ena var att planbelysningen var för dålig, något man nu har skjutit till pengar för.
Den andra var internetuppkopplingen, ett ganska nytt krav. Det är ännu inte löst – och skulle kunna leda till spel i Kristianstad.
Foto: Jonas Gustafsson