Intresset för hamnen har svalnat

Sillatåget i Hälleviks hamn stod stilla.
Köerna till försäljningen av sillamackor ringlade inte heller långa.
Intresset för Hamnens dag verkar ha svalnat.
Foto: Jan-Erik Martinsson